Dekoracja

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej firmę GenTi, wyłącznego właściciela seriwsu www.genti.pl.

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę GenTi.

 

Nasze produkty jeszcze tylko nie pachną